Hoàn hảo(ý chung nhất) là gì?

Từ khóa: hoàn hảo, Tâm sự cuộc sống

Hoàn hảo là không có gì chê được, không có bất kì lỗi lầm hay sai sót nào, đó là một sự tuyệt mỹ và xuất sắc.

Không biết bạn hỏi câu này nhằm mục đích gì, nhưng vạn vật trên thế gian này làm gì có thứ nào là hoàn hảo bạn nhỉ? Mọi thứ hoàn hảo theo cách thiếu sót của nó ^^

Trả lời

Hoàn hảo là không có gì chê được, không có bất kì lỗi lầm hay sai sót nào, đó là một sự tuyệt mỹ và xuất sắc.

Không biết bạn hỏi câu này nhằm mục đích gì, nhưng vạn vật trên thế gian này làm gì có thứ nào là hoàn hảo bạn nhỉ? Mọi thứ hoàn hảo theo cách thiếu sót của nó ^^