"Be your bestself" - Phiên bản hoàn hảo nhất của chúng ta là như thế nào?

  1. Phong cách sống

Be your best self, phiên bảo hoàn hảo nhất của chính mình là thế nào vậy các cậu? Giải thích thêm cho mình hiểu được không? Chẳng lẻ bản thân chúng ta có 2, 3 phiên bản?

Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

phiên bảo hoàn hảo

,

phong cách sống

Mình nghĩ là chúng ta luôn ở 'bestself' nếu chúng ta sống trọn vẹn ở hiện tại. Nhiều khi ta cứ hình dung về một phiên bản hoàn hảo nào đó với những ước vọng trong quá khứ hoặc tương lai, hoặc theo hình dung tưởng tượng như ham muốn. Thực ra những ước vọng hay tưởng tượng đó sẽ thay đổi theo thời gian, thế rồi ta nhận ra không có phiên bản nào là thực cả. Chỉ có những gì mình cảm nhận về mình ngay ở giờ phút hiện tại này mới là thực. Vậy nên sống trọn vẹn trong hiện tại và tận hưởng cuộc sống này, bạn sẽ cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất.

Trả lời

Mình nghĩ là chúng ta luôn ở 'bestself' nếu chúng ta sống trọn vẹn ở hiện tại. Nhiều khi ta cứ hình dung về một phiên bản hoàn hảo nào đó với những ước vọng trong quá khứ hoặc tương lai, hoặc theo hình dung tưởng tượng như ham muốn. Thực ra những ước vọng hay tưởng tượng đó sẽ thay đổi theo thời gian, thế rồi ta nhận ra không có phiên bản nào là thực cả. Chỉ có những gì mình cảm nhận về mình ngay ở giờ phút hiện tại này mới là thực. Vậy nên sống trọn vẹn trong hiện tại và tận hưởng cuộc sống này, bạn sẽ cảm thấy mình ở trạng thái tốt nhất.

Định nghĩa về bestself - Phiên bản hoàn hảo nhất là chủ quan. Phiên bản tốt nhất của bạn là do bạn hướng đến, có thể nó không giống với gia đình hoặc bạn thân của bạn mong muốn. Hãy cân nhắc và đừng để những người khác ảnh hưởng đến bạn và đừng so sánh bạn với người khác.

Bestself của bạn không phải trong mọi thời điểm sẽ giống nhau. Theo thời gian, định nghĩa về bestself của bạn sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và định hướng lúc bấy giờ, vì vậy hãy linh hoạt.

Bestself của bạn không có nghĩa là luôn luôn chiến thắng. Tất cả mọi điều trong cuộc sống không thể diễn ra theo cách bạn muốn. Đó đơn giản không phải là cách cuộc sống vận hành.

=> Bestself của bạn có nghĩa là bạn có thể kiểm soát cuộc sống của bạn. Bạn có quyền quyết định hạnh phúc của mình.

Nếu bạn hình dung ra phiên bản tốt nhất của mình, bạn đang soi gương - hay nhìn vào tương lai?
Cuộc sống căng thẳng và áp lực có thể hạn chế khả năng trở thành con người tốt nhất của bạn, nhưng điều quan trọng là đừng từ bỏ con người bạn thực sự muốn trở thành. Mặc dù bạn có thể cảm thấy bản thân tốt nhất của mình là một phiên bản không thể đạt được, nhưng bạn có thể hành động ngay bây giờ để bắt đầu từ tốt hơn đến tốt nhất. Mọi điều sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều nên đừng ngần ngại. Khó khăn ở việc bạn chịu đứng dậy hành động mà thôi.

Làm thế nào để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân?

Để thực hiện điều đó bạn hãy cố gắng tối ưu và phát triển những lĩnh vực bạn thấy tự tin và tập trung vào các mục tiêu muốn đạt được. Đó thường đến từ sự thay đổi tư duy, cho phép bạn thúc đẩy suy nghĩ tích cực của bản thân và tạo ra cảm giác tự tin mới.

Trở thành phiên bản tốt nhất của bạn thân không phải là một sự biến đổi trong một sớm một chiều mà là một loạt các hành động hàng ngày có thể giúp bạn sống một cuộc sống mà bạn hằng mong muốn.

Là ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua 1%, mỗi ngày cố gắng nỗ lực hơn.
Phiên bản hoàn hảo nhất của chúng ta là sống. Đơn giản như vậy đó. Còn sống là còn mọi thứ còn tất cả.
Sẽ có ai đó nghĩ. Sống còn khổ hơn chết? Vậy bạn hãy tự hỏi xem chết sẽ như thế nào? Bạn không biết đúng không nào? 
Chúng ta chỉ biết rằng chết là hết. Chứ chết như thế nào và chết sẽ ra sao thì có lẽ ít người chia sẻ được lắm.
Vậy nên, có lẽ sống là phiên bản hoàn hảo nhất. Trong phiên bản ấy, nếu có thể sống là chính mình thì tuyệt vời biết bao?
🏷 Sống là chính mình là như thế nào?
🏷 Làm như thế nào để sống là mình?
🏷  Sự hoàn hảo của việc sống là mình đem lại là gì?
Điều này ngoài bạn ra chỉ bạn trả lời được.
Chúc bạn luôn thành công🌻