1. Blockchain
  2. Tâm sự cuộc sống

Góc tâm sự: Có ai đầu tư LUNA hay UST không?

Tôi thì không, nhưng thắc mắc xem có ai bị thiệt hại không thôi.

Từ khóa: blockchain, tâm sự cuộc sống

Tôi thì mới đặt lệnh mua =)) hãy chúc tôi thành công đi

https://cdn.noron.vn/2022/05/17/28171230654805048553277647889805115047737601n-1652754867.jpg

Trả lời

Tôi thì mới đặt lệnh mua =)) hãy chúc tôi thành công đi

https://cdn.noron.vn/2022/05/17/28171230654805048553277647889805115047737601n-1652754867.jpg