1. Du lịch

Có nên du lịch đến một vùng đất có xung đột chiến tranh (Hongkong, Đài Loan, Myanmar...)?

Xin cảm ơn.
Từ khóa: Du lịch
Bạn mong muốn trải nghiệm gì ở vùng đất đó? Nếu nó xứng đáng so với việc bị kẹt lại và phải nhờ chính phủ giải cứu, hoặc bị các phe yếu thế bắt cóc đòi tiền chuộc, hoặc tệ hơn là thương vong do bom rơi đạn lạc,... Thì hoàn toàn có thể đi.
Những nơi bạn nhắc đến thì tình hình chính trị bất ổn thôi chứ chưa phải là xung đột chiến tranh, nên nếu tình hình ko quá căng thẳng thì mình nghĩ nó ko thuộc trường hợp như đã nói ở trên.

Trả lời

Bạn mong muốn trải nghiệm gì ở vùng đất đó? Nếu nó xứng đáng so với việc bị kẹt lại và phải nhờ chính phủ giải cứu, hoặc bị các phe yếu thế bắt cóc đòi tiền chuộc, hoặc tệ hơn là thương vong do bom rơi đạn lạc,... Thì hoàn toàn có thể đi.
Những nơi bạn nhắc đến thì tình hình chính trị bất ổn thôi chứ chưa phải là xung đột chiến tranh, nên nếu tình hình ko quá căng thẳng thì mình nghĩ nó ko thuộc trường hợp như đã nói ở trên.