Có nên kết hôn sớm không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Kết hôn sớm (dưới 18 tuổi) ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí và sức khỏe, đặc biệt là người vợ. Việc kết hôn sớm thường do các nguyên nhân ngoài ý muốn như là mang thai, gia đình bắt ép, tục bắt vợ v.v. Những việc như thế sẽ khiến cho các bạn nữ bị tổn thương tâm lí, dẫn đến trầm cảm hoặc bị các vấn đề về thần kinh sau này. Đặc biệt khi các bạn mang thai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, có thể dẫn tới tử vong. Cho nên mình khuyên không nên kết hôn sớm. Còn bạn trên 18 tuổi rồi thì không còn gọi là kết hôn sớm nữa nhé!

Trả lời

Kết hôn sớm (dưới 18 tuổi) ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí và sức khỏe, đặc biệt là người vợ. Việc kết hôn sớm thường do các nguyên nhân ngoài ý muốn như là mang thai, gia đình bắt ép, tục bắt vợ v.v. Những việc như thế sẽ khiến cho các bạn nữ bị tổn thương tâm lí, dẫn đến trầm cảm hoặc bị các vấn đề về thần kinh sau này. Đặc biệt khi các bạn mang thai thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, có thể dẫn tới tử vong. Cho nên mình khuyên không nên kết hôn sớm. Còn bạn trên 18 tuổi rồi thì không còn gọi là kết hôn sớm nữa nhé!

Có bạn nhé từ 22 đến 28 là thời kỳ kết hôn tốt nhất sinh sản tốt và sẽ cho ra thế hệ f thông minh hơn
Không