Các bạn có đủ dũng cảm?

  1. Phong cách sống

Dũng cảm để đối mặt với điều tồi tệ nhất có thể sảy ra với bản thân mình?

Hãy suy nghĩ xem mình sợ điều gì nhất và bước qua nó thôi nào!!!! 5ting😁😁😁😁😁

Từ khóa: 

phong cách sống

Con người thì nên dũng cảm, mãnh mẽ lên. Vì không ai giúp mình tốt bằng mình. Nếu bạn dũng cảm hãy làm như trên (phần mô tả câu hỏi). Nếu bạn ít dũng cảm thì hãy vượt qua từ cái nhỏ nhất, lấy động lực, năng lượng tích cực và tiến tới cái cuối cùng. Nhưng tùy người mà hãy vừa sức mình thôi. Con người phần lớn cũng có điểm dừng.
Trả lời
Con người thì nên dũng cảm, mãnh mẽ lên. Vì không ai giúp mình tốt bằng mình. Nếu bạn dũng cảm hãy làm như trên (phần mô tả câu hỏi). Nếu bạn ít dũng cảm thì hãy vượt qua từ cái nhỏ nhất, lấy động lực, năng lượng tích cực và tiến tới cái cuối cùng. Nhưng tùy người mà hãy vừa sức mình thôi. Con người phần lớn cũng có điểm dừng.

Con người luôn nghĩ là mình dũng cảm nhưng thực ra khi đối mặt với khó khăn lại luôn sợ hãi và lẩn tránh. Trên cái xã hội này không có ai dũng cảm chỉ có kể ngu không biết sợ sệt mà thôi.

có những tình huống rất dũng cảm
Lòng dũng cảm ai cũng có thừa nữa là đằng khác nhưng phải trong hoàn cảnh nào