Bạn có tự hào mình là người Việt Nam?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Tất nhiên là có rồi
Trả lời
Tất nhiên là có rồi

Ai luôn luôn có lòng tự tôn dân tộc của mình, không ai là không tự hào với đất nước mình sinh ra cả.