Trong tình bạn đâu là thứ bạn coi trọng nhất?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Sự chân thành

Trả lời

Sự chân thành

Trong tình bạn sự tin tưởng nhau là quan trọng nhất. Tin tưởng nghe có vẻ dễ nhưng rất khó. Khi bạn tin tưởng ai đó có nghĩa là người ấy rất quan trọng với bạn. Sự tin tưởng mới có thể tạo nên sự đoàn kết, tạo nên sự chân thành v.v Không có sự tin tưởng thì chả bao giờ có tình bạn nào cả.

Tinh thần vì nhau. Nếu bạn bè luôn nghĩ cho nhau, luôn muốn giữ tình bạn; chia sẻ, giúp đỡ nhau khi có thể hoặc không hỗ trợ được khi đã tìm hết mọi cách,... thì tình bạn sẽ bền lâu.