Có nên làm việc chung với bạn thân trong công ty?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Có bạn thân đồng nghĩa với việc có người để tán gẫu, giải trí và nếu không có khả năng tách riêng công việc và vui chơi, bạn sẽ khó mà tập trung làm việc được.“Khi phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến công việc, phần lớn sẽ đặt tình bạn lên trên trách nhiệm đối với công ty”, Tiến sĩ Rachel Morrison, nhà tâm lý học, giảng viên Đại học công nghệ Auckland, nhận xét.“Tình bạn nơi công sở giống như con dao 2 lưỡi vậy. Lợi ích của nó có thể rất tích cực, nhưng các công ty nên ý thức những khó khăn tiềm ẩn và các thức kiểm soát tình bạn đó”.

Trả lời

Có bạn thân đồng nghĩa với việc có người để tán gẫu, giải trí và nếu không có khả năng tách riêng công việc và vui chơi, bạn sẽ khó mà tập trung làm việc được.“Khi phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến công việc, phần lớn sẽ đặt tình bạn lên trên trách nhiệm đối với công ty”, Tiến sĩ Rachel Morrison, nhà tâm lý học, giảng viên Đại học công nghệ Auckland, nhận xét.“Tình bạn nơi công sở giống như con dao 2 lưỡi vậy. Lợi ích của nó có thể rất tích cực, nhưng các công ty nên ý thức những khó khăn tiềm ẩn và các thức kiểm soát tình bạn đó”.