Bạn muốn cộng tác, làm việc cùng với những người có đặc điểm tính cách thế nào?

  1. Hướng nghiệp

Người cẩn thận, có trách nhiệm hay người sáng tạo? Bạn thích làm việc với người có tính cách nào?
Từ khóa: 

hướng nghiệp

Trách nhiệm, kỹ luật, sáng tạo, đặt mục tiêu chung lên đầu không để ảnh hưởng cá nhân vào công việc ạ. 
Trả lời
Trách nhiệm, kỹ luật, sáng tạo, đặt mục tiêu chung lên đầu không để ảnh hưởng cá nhân vào công việc ạ. 
Trách nhiệm, sáng tạo và hiền lành.

Khi làm việc để có thuật lợi cho cả đôi bên thì chắc chắn ai cũng sẽ muốn tìm được ra một người hợp tác hoàn hảo với trí óc thông minh, kĩ năng làm việc tốt và một người có tính cách không ngại lăn xả cho công việc. Nhưng trên đời thì đâu thể nào có thể dễ dàng tìm được người như thế. Mình nghĩ là mình nên tìm người phù hợp với mình nhất thay là việc đi tìm người giỏi nhất. Khi hai người đã có sự ăn ý phối hợp tốt với nhau thì làm việc sẽ rất dễ dàng và hiệu quả ^^