Mọi người có ai học Tiếng Pháp chưa ạ, có thể chia sẻ 1 chút với mình không?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Bạn muốn chia sẻ điều gì?
Ca va ?
Trả lời
Bạn muốn chia sẻ điều gì?
Ca va ?