Trong công việc, bạn thích làm việc độc lập hay theo nhóm?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Thật ra làm việc độc lập hay làm việc nhóm không phải là cốt lõi của vấn đề. Vì suy cho cùng đích đến cuối cùng khi chúng ta bắt tay vào làm một dự án chính là sự thành công của dự án đó. Công bằng mà nói, độc lập hay làm việc nhóm đều có mặt lợi và mặt hại. Nếu như làm việc độc lập khiến bạn có thể trở nên tự chủ hơn trong mọi quyết định thì nó đôi khi cũng đồng thời cản trở tiến độ làm việc của bạn. Cũng như làm việc nhóm, nó có thể san sẻ bớt gánh nặng về thời gian cho người làm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi sự tự do trong ý chí quyết đoán của mình. Bởi vậy, cá nhân hay làm việc nhóm đều không có cái nào là hoàn hảo tuyệt đối. Cái quan trọng là mỗi cá nhân phải biết lựa chọn con đường phù hợp trong trường hợp cụ thể. Có cho mình một lựa chọn sáng suốt cũng chính là cách bước gần hơn với thành công

Trả lời

Thật ra làm việc độc lập hay làm việc nhóm không phải là cốt lõi của vấn đề. Vì suy cho cùng đích đến cuối cùng khi chúng ta bắt tay vào làm một dự án chính là sự thành công của dự án đó. Công bằng mà nói, độc lập hay làm việc nhóm đều có mặt lợi và mặt hại. Nếu như làm việc độc lập khiến bạn có thể trở nên tự chủ hơn trong mọi quyết định thì nó đôi khi cũng đồng thời cản trở tiến độ làm việc của bạn. Cũng như làm việc nhóm, nó có thể san sẻ bớt gánh nặng về thời gian cho người làm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi sự tự do trong ý chí quyết đoán của mình. Bởi vậy, cá nhân hay làm việc nhóm đều không có cái nào là hoàn hảo tuyệt đối. Cái quan trọng là mỗi cá nhân phải biết lựa chọn con đường phù hợp trong trường hợp cụ thể. Có cho mình một lựa chọn sáng suốt cũng chính là cách bước gần hơn với thành công

Đôi lúc thích làm cá nhân, nhưng đôi lúc cần phải có nhóm để hoàn thành công việc. Nên bản thân em thấy, việc làm các nhân hay nhóm không phải bản thân thích thì làm mà còn do tính chất công việc nữa ạ.

Mình làm việc độc lập, mình tự mày mò và tự giải quyết, nhưng nó đòi hỏi bạn nhiều chất xám hơn, nhưng thay vào đó bạn sẽ thông minh hơn.

Cả hai bạn nhé. Cần độc lập vẫn độc lập, cần đội nhóm sẽ có đội nhóm.