1. Marketing

Có nên post 2 bài vào 1 buổi tối?

Chúng ta có nên post 2 bài content trên Fanpage vào cùng buổi tối không nhỉ mọi người?
Từ khóa: Marketing

Tuỳ page bạn ơi. Ví dụ page bóng đá. Đêm đó có 4 trận đấu hay thì sao?

Thường đầu, giữa hiệp và cuối hiệp nên có một bài.

Trả lời

Tuỳ page bạn ơi. Ví dụ page bóng đá. Đêm đó có 4 trận đấu hay thì sao?

Thường đầu, giữa hiệp và cuối hiệp nên có một bài.

Không.

Lời khuyên của mình là ít nhất sau 24h hãy post bài 2.