Có nên startup khi còn là sinh viên?

Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp
Không có câu trả lời chính xác về thời gian! Bạn nên khởi nghiệp khi thật sự đã chuẩn bị mọi thứ : kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tài chính, mối quan hệ, đội ngũ nhân sự ....

Trả lời

Không có câu trả lời chính xác về thời gian! Bạn nên khởi nghiệp khi thật sự đã chuẩn bị mọi thứ : kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tài chính, mối quan hệ, đội ngũ nhân sự ....