Có những cách nào để khai thác tối đa lượng thông tin cần tìm và tối ưu công cụ tìm kiếm hay không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

truyền thông đa phương tiện

Nếu bạn muốn nói đến biệc search Google thì mình có thể góp ý 1 tý.

Mấu chốt nằm ở từ khóa, bạn muốn nhanh chóng tìm ra thứ mình cần thì 1 từ khóa chính xác là điều cần thiết.

+ Từ khóa càng gần nội dung tìm kiếm càng tốt.

+ Từ khóa cũng đừng quá dài, dài quá sẽ dễ có vài chữ khác với chủ đề cần thiết, dẫn đến dễ bị lạc.

+ Từ khóa quá ngắn cũng ko tốt, quá ngắn sẽ có những từ tương tự nhưng ko phải thứ cần tìm, nhất là tiếng Việt, vì Google sẽ tìm những kết quả cho chữ cái chứ ko tìm cho dấu.

+ Các kết quả đc lấy từ các trang web, nên nếu tìm thông tin mà có thể nó sẽ có ở trang web nào đó, hoặc thông tin ở đó là thông tin chính xác thì thêm tên web vào từ khóa.

Còn cách khai thác thông tin thì nên xem những thông tin có dẫn đến những nguồn đảm bảo. Vì trên mạng có rất nhiều tin giả. Có các nguồn tin tưởng là thứ giúp thông tin của bạn có "trọng lượng" nhất lúc trình bày.

Trả lời

Nếu bạn muốn nói đến biệc search Google thì mình có thể góp ý 1 tý.

Mấu chốt nằm ở từ khóa, bạn muốn nhanh chóng tìm ra thứ mình cần thì 1 từ khóa chính xác là điều cần thiết.

+ Từ khóa càng gần nội dung tìm kiếm càng tốt.

+ Từ khóa cũng đừng quá dài, dài quá sẽ dễ có vài chữ khác với chủ đề cần thiết, dẫn đến dễ bị lạc.

+ Từ khóa quá ngắn cũng ko tốt, quá ngắn sẽ có những từ tương tự nhưng ko phải thứ cần tìm, nhất là tiếng Việt, vì Google sẽ tìm những kết quả cho chữ cái chứ ko tìm cho dấu.

+ Các kết quả đc lấy từ các trang web, nên nếu tìm thông tin mà có thể nó sẽ có ở trang web nào đó, hoặc thông tin ở đó là thông tin chính xác thì thêm tên web vào từ khóa.

Còn cách khai thác thông tin thì nên xem những thông tin có dẫn đến những nguồn đảm bảo. Vì trên mạng có rất nhiều tin giả. Có các nguồn tin tưởng là thứ giúp thông tin của bạn có "trọng lượng" nhất lúc trình bày.

Nghiên cứu Data Mining nhé
Hãy tìm hiểu khái niệm "Google Hacking" nhé

- Sử dụng nhiều từ khóa khác nhau để tìm kiếm. Nếu tìm bằng tiếng Việt không ra thì chuyển sang tiếng Anh, tiếng Trung,....

- Tìm kiếm bằng cả điện thoại và máy tính. Vì nhiều khi cùng một từ khóa. Nhưng trình duyệt trên điện thoại và tình duyệt trên máy tính sẽ cho ra vài kết quả khác nhau.