Người yêu cũ của người yêu là bạn thân của người yêu thì nên xử lí ra sao ạ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Câu hỏi khá là kịch tính nhưng thú vị😃, gây hồi tưởng một thời đã xảy ra cho mình...Nhớ lại lúc ấy cảm giác có hơi khó chịu và xa lánh mỗi khi ny và anh bạn thân kia (vốn là nyc của ny mình) vờn vẽ, ti toe trò chuyện thân tình kế bên mình 😅...

Có nhiều lần...Mình muốn lãng tránh ny, và lại có lần mình không nỡ vờ vịt tránh né. Cũng có lần muốn nói lời "chia tay" với cô ta nhưng lại sợ bị nghĩ "mình nhỏ mọn". Và có lần cố "làm ngơ 2 ng họ đi" vì mình "cần có" cô ta....

Cứ thế! cảm xúc lúc muốn gần, lúc muốn giữ khoảng cách😜. Thời gian trôi đi...tuổi cũng già rơ, nghệ thuật "Làm Ngơ" cũng bồi đắp, và vẫn có cô ấy làm bạn thân mỗi khi cần vẽ vời, ti toe...Cho đời yên vui. Nhưng tình yêu thì không còn sống chết như khi mới yêu, unfortunately.

Kinh nghiệm của mình chỉ là vậy, chia xẻ cùng bạn😅.

Trả lời

Câu hỏi khá là kịch tính nhưng thú vị😃, gây hồi tưởng một thời đã xảy ra cho mình...Nhớ lại lúc ấy cảm giác có hơi khó chịu và xa lánh mỗi khi ny và anh bạn thân kia (vốn là nyc của ny mình) vờn vẽ, ti toe trò chuyện thân tình kế bên mình 😅...

Có nhiều lần...Mình muốn lãng tránh ny, và lại có lần mình không nỡ vờ vịt tránh né. Cũng có lần muốn nói lời "chia tay" với cô ta nhưng lại sợ bị nghĩ "mình nhỏ mọn". Và có lần cố "làm ngơ 2 ng họ đi" vì mình "cần có" cô ta....

Cứ thế! cảm xúc lúc muốn gần, lúc muốn giữ khoảng cách😜. Thời gian trôi đi...tuổi cũng già rơ, nghệ thuật "Làm Ngơ" cũng bồi đắp, và vẫn có cô ấy làm bạn thân mỗi khi cần vẽ vời, ti toe...Cho đời yên vui. Nhưng tình yêu thì không còn sống chết như khi mới yêu, unfortunately.

Kinh nghiệm của mình chỉ là vậy, chia xẻ cùng bạn😅.

Quan điểm của tôi là KHÔNG LÀM GÌ. Hiểu đơn giản, đàn ông yêu phụ nữ và ngược lại phụ nữ tôn trọng đàn ông. Nếu cô ấy còn tôn trọng bạn, thì bạn hỏi câu này có ích gì không ?