Đại Học đã dạy bạn những kỹ năng gì?

  1. Kỹ năng mềm

Em sắp vào Đại học, nhưng nghe nhiều người bảo rằng học Đại học chỉ học được mấy thứ lý thuyết đâu đâu thôi, còn muốn thành thạo kỹ năng thì phải đi làm thêm học tham gia những hoạt động ở ngoài. Điều này có đúng không ạ?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Đại học đã dạy mình kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu
Trả lời
Đại học đã dạy mình kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu