Cuộc diệt chủng nào tàn khốc nhất lịch sử?

  1. Lịch sử

Trong lịch sử thì có rất nhiều sự kiện làm cho dân số giảm trầm trọng. Như là nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh. Mọi người cho e hỏi sự kiện nào là sự kiện làm nhiều người mất mạng nhất ?

Từ khóa: 

chiến tranh

,

diệt chủng

,

lịch sử

Theo thống kê của NSF (quỹ khoa học quốc gia Hoa kỳ) thì:

Thứ nhất, dịch cúm Tây Ban Nha (1918-19) 20-40 triệu người chết.  

Thứ hai, cái chết đen (1348-50) 20-25 triệu người chết.

Thứ ba, đại dịch AIDS (từ năm 2000 đến giờ) 21,8 triệu người chết.

Thứ tư, thế chiến II (1937-45) 15,9  triệu người chết.

Thứ năm, chế chiến I (1914-18) 9,2 triệu người chết

https://www.nsf.gov/news/speeches/colwell/rc02_natlsecmtg/sld001.htm

Trả lời

Theo thống kê của NSF (quỹ khoa học quốc gia Hoa kỳ) thì:

Thứ nhất, dịch cúm Tây Ban Nha (1918-19) 20-40 triệu người chết.  

Thứ hai, cái chết đen (1348-50) 20-25 triệu người chết.

Thứ ba, đại dịch AIDS (từ năm 2000 đến giờ) 21,8 triệu người chết.

Thứ tư, thế chiến II (1937-45) 15,9  triệu người chết.

Thứ năm, chế chiến I (1914-18) 9,2 triệu người chết

https://www.nsf.gov/news/speeches/colwell/rc02_natlsecmtg/sld001.htm