1. Kiến thức chung

Bạn có biết cuộc giết người tàn bạo nhất trong lịch sử loài người?

Bạn có biết cuộc giết người tàn bạo nhất trong lịch sử loài người được diễn ra ở những đất nước nào trên thế giới? Tên của cuộc kháng chiến đó là gì và diễn ra cụ thể ở đâu?

Từ khóa: giết người, lịch sử loài người, tàn bạo, Kiến thức chung
Kèo Minh Mạng và các quan thảm sát người Chiêm, cứ 1 quan đổi 3 đầu người giết gần như sạch sẽ gần chục triệu người Chiêm

Trả lời

Kèo Minh Mạng và các quan thảm sát người Chiêm, cứ 1 quan đổi 3 đầu người giết gần như sạch sẽ gần chục triệu người Chiêm

Mình không biết mức độ tàn bạo của bạn đến mức nào, nhưng đọc câu này mình nghĩ ngay đến vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Nếu có thời gian bạn thử tìm hiểu nhé!

Trận Trường Bình, Bạch Khởi chôn sống 45 vạn quân Triệu

Mình nói là tàn bạo nhất do được thế giới công nhận về cách sát hại loài người ☺
Mình muốn nói về cách thức giết người trong cuộc khởi nghĩa đấy  !!!☺

Thiệt hại về người lớn nhất thì chắc chắn là WW2.

Nước bị thiệt hại nhiều nhất thì chắc là Liên Xô với khoảng xấp xỉ 17 triệu người chết (một số nhà sử học cho rằng còn nhiều hơn vì thống kê ko cxác hoặc LX muốn làm giảm bớt tính nghiêm trọng của cuộc chiến). Riêng trận Stalingrad đã chết khoảng hơn 2 triệu rồi.