Vũ khí nào gây ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử chiến tranh?

  1. Lịch sử

Vũ khí được ra đời ngay từ khi con người biết tranh chấp lợi ích. Co những loại vũ khí được phát minh ra ngay lập tức đem lại sức mạnh cho một đội quân. Ví dụ như sự ra đời của Cung tên, súng, thuốc nổ, AK 47..hay vũ khí hạt nhâm. Theo mọi người vũ khí nào có ảnh hưởng lớn nhất đến loài người và vì sao ?

Từ khóa: 

vũ khí

,

chiến tranh

,

lịch sử

Vũ khí hạt nhân ( bom nguyên tử ) vì sức công phá của nó quá lớn. Nó có thể phá huỷ hoàn toàn một thành phố lớn. Minh chứng rõ nhất là vào cuối thế chiến thứ 2, Mỹ đã 2 lần ném bom xuống 2 Thành phố lớn ở Nhật Bản, phá huỷ thành phố và khiến khoảng 200000 người thiệt mạng 
Trả lời
Vũ khí hạt nhân ( bom nguyên tử ) vì sức công phá của nó quá lớn. Nó có thể phá huỷ hoàn toàn một thành phố lớn. Minh chứng rõ nhất là vào cuối thế chiến thứ 2, Mỹ đã 2 lần ném bom xuống 2 Thành phố lớn ở Nhật Bản, phá huỷ thành phố và khiến khoảng 200000 người thiệt mạng