Những kênh thông tin để tìm hiểu về dự án?

  1. Blockchain

  2. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

blockchain

,

đầu tư & tài chính

Tham gia mấy group trên facebook về coin ý, tin tức các thứ nhanh lắm

Trả lời

Tham gia mấy group trên facebook về coin ý, tin tức các thứ nhanh lắm

Tải app CoinMarketCap và đọc báo hằng ngày bạn nhé

Bạn lên google search thông tin nhé, cứ gõ key dự án ra là được nè

Lập kênh twitter để follow những người nổi tiếng và những đồng coin bạn đang quan tâm nhé. Vì hiện nay thị trường crypto đa phần chơi trên cộng đồng này là nhiều.

Ngoài ra bạn có thể cập nhật thông tin về dự án nhanh nhất là: Các trang thông tin

Ví dụ: Page Hoàng Minh Thiện - Trade Coin Việt nam (7-8H cập nhật tin tức)

Telegram: Channel Phố Tài chính (PTC)