Có những trang web nào có thể xem bản đồ sao chiêm tinh một cách khoa học?

  1. Chiêm tinh

Từ khóa: 

bản đồ sao

,

xem bản đồ sao

,

bản đồ sao chiêm tinh học

,

chiêm tinh

Mình chỉ bạn cái app này soi sao trực tiếp bằng đt luôn nè: The Sky.
- Cho biết tên ngôi sao, chòm sao theo thời gian thực.
- Hiện chòm sao chiêm tinh.
- Giúp mình tìm kiếm 1 ngôi sao bất kỳ.
View 360 độ soi xuyên mặt đất xem cả bên kia bán cầu.
Hiện tại bầu trời VN tầm 22h có thể thấy sao Mộc (jupiter) và sao Thổ (saturn) ấy, bạn tải về soi xem.

https://cdn.noron.vn/2022/09/01/3199618382830-1662047133.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/09/01/25088114426436-1662047150.jpg

Trả lời

Mình chỉ bạn cái app này soi sao trực tiếp bằng đt luôn nè: The Sky.
- Cho biết tên ngôi sao, chòm sao theo thời gian thực.
- Hiện chòm sao chiêm tinh.
- Giúp mình tìm kiếm 1 ngôi sao bất kỳ.
View 360 độ soi xuyên mặt đất xem cả bên kia bán cầu.
Hiện tại bầu trời VN tầm 22h có thể thấy sao Mộc (jupiter) và sao Thổ (saturn) ấy, bạn tải về soi xem.

https://cdn.noron.vn/2022/09/01/3199618382830-1662047133.jpghttps://cdn.noron.vn/2022/09/01/25088114426436-1662047150.jpg