1. Marketing

Có phải mọi công ty đều cần phải thực hành triết lý marketing không? Theo bạn có những công ty nào không cần theo định hướng này không?

Có phải mọi công ty đều cần phải thực hành triết lý marketing không? Theo bạn có những công ty nào không cần theo định hướng này không?

Từ khóa: marketing, marketing

Mình nghĩ là có chứ. Bởi vì đã gọi là triết lí thì nó đã được chứng minh nhiều lần qua thực nghiệm rồi nên nó rất có ích, thậm chí còn là được gọi là cơ sở và nền tảng để thực hiện các chiến dịch thành công nữa.

Trả lời

Mình nghĩ là có chứ. Bởi vì đã gọi là triết lí thì nó đã được chứng minh nhiều lần qua thực nghiệm rồi nên nó rất có ích, thậm chí còn là được gọi là cơ sở và nền tảng để thực hiện các chiến dịch thành công nữa.