1. Marketing

Làm thế nào để phân biệt được triết lý sản xuất và triết lý sản phẩm? Hãy lấy ví dụ cụ thể giải thích sự khác biệt đó?

Làm thế nào để phân biệt được triết lý sản xuất và triết lý sản phẩm? Hãy lấy ví dụ cụ thể giải thích sự khác biệt đó?

Từ khóa: marketing, kinh doanh, khởi nghiệp, marketing

Mình nhớ hồi đại học có mấy lý thuyết này nhưng ko nhớ chi tiết. Theo ý hiểu của mình thì như thế này:

Triết lý sản xuất tập trung vào tính năng sản phẩm và năng lực sản xuất dựa trên những tính năng . (Năng lực , nguồn lực nội tại của công ty)

Triết lý sản phẩm tập trung vào việc thiết kế sản phẩm dựa trên việc thấu hiểu nhu cầu khách hàng, thị trường dựa trên nhưng năng lực, nguồn lực nội tại .

Ví dụ của triết lý sản xuất có thể nhìn các món hàng thủ công mỹ nghệ ở làng nghề. Họ sản xuất dựa trên kinh nghiệm, tay nghề mà thiếu đi sự đổi mới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường. Triết lý sản phẩm sẽ là những sản phẩm hand-made được bán với giá cao hơn và hợp thời hơn

Trả lời

Mình nhớ hồi đại học có mấy lý thuyết này nhưng ko nhớ chi tiết. Theo ý hiểu của mình thì như thế này:

Triết lý sản xuất tập trung vào tính năng sản phẩm và năng lực sản xuất dựa trên những tính năng . (Năng lực , nguồn lực nội tại của công ty)

Triết lý sản phẩm tập trung vào việc thiết kế sản phẩm dựa trên việc thấu hiểu nhu cầu khách hàng, thị trường dựa trên nhưng năng lực, nguồn lực nội tại .

Ví dụ của triết lý sản xuất có thể nhìn các món hàng thủ công mỹ nghệ ở làng nghề. Họ sản xuất dựa trên kinh nghiệm, tay nghề mà thiếu đi sự đổi mới, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường. Triết lý sản phẩm sẽ là những sản phẩm hand-made được bán với giá cao hơn và hợp thời hơn