1. Marketing

Hãy kể ra 3 cách thức mà các marketer có thể sử dụng các công cụ marketing để phát triển mối quan hệ vững chắc với khách hàng?

Ngày nay hầu hết các công ty hàng đầu đều phát triển các chương trình phát triển và duy trì lòng trung thành của khách hàng. Hãy kể ra ba cách thức mà các nhà làm marketing có thể sử dụng các công cụ marketing để phát triển mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

Từ khóa: marketing, kinh doanh, khởi nghiệp, marketing

Theo mình thì bạn có thể sử dụng Email Marketing để phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng nè. Key word ở đây nằm ở chỗ bạn có đủ hiểu khách hàng để soạn một email đúng khơi gợi được sự quan tâm hay còn được hiểu là đúng insight khách hàng hay không.

Trả lời

Theo mình thì bạn có thể sử dụng Email Marketing để phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng nè. Key word ở đây nằm ở chỗ bạn có đủ hiểu khách hàng để soạn một email đúng khơi gợi được sự quan tâm hay còn được hiểu là đúng insight khách hàng hay không.