Có phải người miền Trung đang mất đi tiếng nói trong cộng đồng dân tộc Việt Nam?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

VD: người miền Bắc, Nam có thể hiểu nhau nhưng không hiểu và nói được giọng miền Trung

Từ khóa: 

văn hóa

,

xã hội

Ôi, mình ng miền Trung mà còn nghe ko ra nữa chứ Bắc với Nam. Miền Trung trải dài, duyên hải Thanh Nghệ-Tĩnh 1 kiểu, Bình-Trị-Thiên 1 giọng, Nam-Ngãi lại khác, Đà Nẵng giao thoa Huế-Quảng còn đỡ đỡ, Bình Định-Phú Yên lại khác nữa, rồi còn Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cánh trên Tây Nguyên thì đủ quê đủ giọng. Nghe hiểu hết cũng giỏi.
Ngay cả trong 1 tỉnh như Quảng Nam thì Hội An phía bắc giọng khác, Tam Kỳ phía nam giọng đã khác, lên mé vùng núi như Quế Sơn khác mà mé biển như Duy Hải lại càng khác.
Nên mình nghĩ xưa giờ ng miền Trung đã thô chất, thật thà, giọng nói khó nghe chứ ko phải mất dần đâu. 😂😂
Trả lời
Ôi, mình ng miền Trung mà còn nghe ko ra nữa chứ Bắc với Nam. Miền Trung trải dài, duyên hải Thanh Nghệ-Tĩnh 1 kiểu, Bình-Trị-Thiên 1 giọng, Nam-Ngãi lại khác, Đà Nẵng giao thoa Huế-Quảng còn đỡ đỡ, Bình Định-Phú Yên lại khác nữa, rồi còn Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cánh trên Tây Nguyên thì đủ quê đủ giọng. Nghe hiểu hết cũng giỏi.
Ngay cả trong 1 tỉnh như Quảng Nam thì Hội An phía bắc giọng khác, Tam Kỳ phía nam giọng đã khác, lên mé vùng núi như Quế Sơn khác mà mé biển như Duy Hải lại càng khác.
Nên mình nghĩ xưa giờ ng miền Trung đã thô chất, thật thà, giọng nói khó nghe chứ ko phải mất dần đâu. 😂😂