Làm sao để làm một tổ trưởng tốt?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

3 tiêu chí hàng đầu: công bằng, văn minh, chính trực bạn nhé. Nhưng mà nhiều lúc cũng phải biết bảo vệ chở che các bạn nhé. Như vậy mới được lòng dân:>

Trả lời

3 tiêu chí hàng đầu: công bằng, văn minh, chính trực bạn nhé. Nhưng mà nhiều lúc cũng phải biết bảo vệ chở che các bạn nhé. Như vậy mới được lòng dân:>

Gương mẫu nhé bạn :)