Có phải thời gian không thực sự tồn tại?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Thực sự là mình không giỏi Vật Lý nhưng có ai đã nghe đến Thời gian nó không tồn tại không?

Từ khóa: 

thời gian

,

hỏi xoáy đáp hay

Nếu em nghĩ nó không có thật thì nó sẽ không có thật 😉 

Thường thời gian được dùng để ấn định điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ, lưu nó lại tại đó để người đời sau có thể biết được tại đó đã diễn ra điều gì đó. Và đúng vậy, con người đặt ra thời gian với mục đích đó. Có thể nó chỉ tồn tại khi và chỉ khi ý thức con người còn tồn tại thì nó tồn tại. Tuy nhiên, liệu bạn có suy nghĩ xem coi trong ý thức của bạn có thể tự tạo ra được thời gian riêng hay không ? Thời gian và không gian tồn tại song song với nhau

Trả lời

Nếu em nghĩ nó không có thật thì nó sẽ không có thật 😉 

Thường thời gian được dùng để ấn định điều gì đó đã diễn ra trong quá khứ, lưu nó lại tại đó để người đời sau có thể biết được tại đó đã diễn ra điều gì đó. Và đúng vậy, con người đặt ra thời gian với mục đích đó. Có thể nó chỉ tồn tại khi và chỉ khi ý thức con người còn tồn tại thì nó tồn tại. Tuy nhiên, liệu bạn có suy nghĩ xem coi trong ý thức của bạn có thể tự tạo ra được thời gian riêng hay không ? Thời gian và không gian tồn tại song song với nhau

Nếu giả thuyết này được công nhận mà mọi thứ vẫn có thể tồn tại mà không cần thời gian, nhưng toàn bộ lịch sử sẽ phải xây dựng lại dựa trên ý thức về quan hệ nhân quả. Đó chính xác là những gì mà các nhà vật lý học hiện nay vẫn còn đang tranh cãi, và họ đều cho rằng nếu giải quyết được điều này, ngành vật lý học có thể sẽ bước sang một kỷ nguyên mới nhưng tôi tin đó là điều mà 1000 năm sau may ra mới tìm ra được. Nên đây vẫn là một câu hỏi bí ẩn mà không có lời giải đáp, minh chứng rõ ràng để chứng mình là nó có thật

Nếu thời gian chỉ là một sự ảo ảnh thì chúng ta đang dùng cái ảo ảnh đó để áp dụng trong mọi thứ ở cuộc sống ah, làm sao để chúng ta phân biệt được sáng hay tối? Làm sao để cân đo, đong đếm một thứ nếu không có thời gian? Nếu thời gian không tồn tại thì nghe chừng thật phi lý.