Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Âm nhạc

  3. Tình yêu

Nghe bài hát "mùa đông của anh" có câu này tui thấy hay hay :v

Có ai trả lời được cũng hay hay thì tui xin biếu coi nhá :v

https://cdn.noron.vn/2022/02/22/471142758812969760-1645516778.png
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

âm nhạc

,

tình yêu

Còn trẻ nên tập trung phát triển công danh sự nghiệp tu dưỡng đạo đức chứ không nên xa đà vào yêu đương mùi mẫn nó làm giảm chí khí đi! Nên hỏi những câu thông minh trên noron cho bổ ích thì sẽ có ích hơn.

Trả lời

Còn trẻ nên tập trung phát triển công danh sự nghiệp tu dưỡng đạo đức chứ không nên xa đà vào yêu đương mùi mẫn nó làm giảm chí khí đi! Nên hỏi những câu thông minh trên noron cho bổ ích thì sẽ có ích hơn.