Có phải trẻ con luôn làm cho cha mẹ phát điên vì lo lắng?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Giáo dục

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

giáo dục

Chào bạn, mình nghĩ trẻ con khiến cha mẹ lo lắng là đúng thôi, thế nhưng nếu cha mẹ biết cách chăm sóc và dạy bảo con thì điều này sẽ không kéo dài mãi mãi.

Đa số các bậc cha mẹ quên mất rằng trẻ con sẽ dần trưởng thành và đến mức nhất định thì cần biết cách tự lập và tự chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của bản thân. Thế nên họ thường nghĩ hộ, làm hộ, lo hộ con rồi cảm thấy mệt mỏi.

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ trẻ con khiến cha mẹ lo lắng là đúng thôi, thế nhưng nếu cha mẹ biết cách chăm sóc và dạy bảo con thì điều này sẽ không kéo dài mãi mãi.

Đa số các bậc cha mẹ quên mất rằng trẻ con sẽ dần trưởng thành và đến mức nhất định thì cần biết cách tự lập và tự chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của bản thân. Thế nên họ thường nghĩ hộ, làm hộ, lo hộ con rồi cảm thấy mệt mỏi.

yes.