Có suy nghĩ gì về idol của giới trẻ hiện nay?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ thời nào thì với giới trẻ các idol giải trí vẫn có sự phổ biến hơn là chân dung các anh chị thành công trong sự nghiệp. Ở độ tuổi các bạn mình cũng thần tượng Triệu Vy, Tô Hữu Bằng , Seven , 911 nhiều hơn là giáo sư, nhà bác học hay vị doanh nhân thành đạt nào đó, tấm gương khởi nghiệp nào đó.

Thần tượng giải trí là hết sức bình thường, và vì là thần tương nên các nghệ sỹ phải rất vất vả trong việc giữ gìn hình ảnh của mình, dù họ là con người và có những góc tối. Nhưng đó là sự nghiệp của họ, và họ phải chịu áp lực đó vì họ ảnh hưởng lên giới trẻ, fan rất nhiều thứ, họ chịu trách nhiệm vơi xã hội về hình ảnh của mình.

Khá Bảnh, hay trc kia là Bà Tưng, Lệ rơi... mình ko coi họ là thần tượng của bạn trẻ, họ chỉ là hiện tượng nhất thời. Khá bảnh tốt hơn vì đằng sau đó có sự khai thác, hướng dẫn khai thác view chuyên nghiệp do sự phát triển cỉa video và youtube. Chuyện content là việc platform phải có hướng xủ lý, chuyện quản lý là việc nhà nước và cơ quan quản lý phải làm việc. Mình chỉ nói về vai trò của các phương tiện truyền thông, chính các phương tiện truyền thông báo chí đã góp phần đẩy Bà Tưng, Khá Bảnh, Lệ rơi thành các hiện tượng nhanh hơn và tốt hơn.

Và mình mong là tương lai sẽ có chế tài xủ phạt việc này, đe mọi ng ko nhầm lẫn hiện tượng là thần tượng, và bất chấp mọi thứ để trở thành hiện tượng trên social

Trả lời

Mình nghĩ thời nào thì với giới trẻ các idol giải trí vẫn có sự phổ biến hơn là chân dung các anh chị thành công trong sự nghiệp. Ở độ tuổi các bạn mình cũng thần tượng Triệu Vy, Tô Hữu Bằng , Seven , 911 nhiều hơn là giáo sư, nhà bác học hay vị doanh nhân thành đạt nào đó, tấm gương khởi nghiệp nào đó.

Thần tượng giải trí là hết sức bình thường, và vì là thần tương nên các nghệ sỹ phải rất vất vả trong việc giữ gìn hình ảnh của mình, dù họ là con người và có những góc tối. Nhưng đó là sự nghiệp của họ, và họ phải chịu áp lực đó vì họ ảnh hưởng lên giới trẻ, fan rất nhiều thứ, họ chịu trách nhiệm vơi xã hội về hình ảnh của mình.

Khá Bảnh, hay trc kia là Bà Tưng, Lệ rơi... mình ko coi họ là thần tượng của bạn trẻ, họ chỉ là hiện tượng nhất thời. Khá bảnh tốt hơn vì đằng sau đó có sự khai thác, hướng dẫn khai thác view chuyên nghiệp do sự phát triển cỉa video và youtube. Chuyện content là việc platform phải có hướng xủ lý, chuyện quản lý là việc nhà nước và cơ quan quản lý phải làm việc. Mình chỉ nói về vai trò của các phương tiện truyền thông, chính các phương tiện truyền thông báo chí đã góp phần đẩy Bà Tưng, Khá Bảnh, Lệ rơi thành các hiện tượng nhanh hơn và tốt hơn.

Và mình mong là tương lai sẽ có chế tài xủ phạt việc này, đe mọi ng ko nhầm lẫn hiện tượng là thần tượng, và bất chấp mọi thứ để trở thành hiện tượng trên social

Theo trào lưu mạng xã hội, truyền thông phản cảm từng thời điểm. Rất buồn khi những nhân vật xứng đáng là idol bị giới trẻ bỏ qua.
Một cách để học hỏi về tinh thần đoàn kết, dám vươn tới ước mơ