1. Ngoại ngữ

Có thể bạn thừa biết: Những điều thú vị về Tiếng Anh

Cùng chơi trò điền vào chỗ trống các bạn nhé:

  1. ...là chữ cái (nguyên âm) được sử dụng phổ biến nhất trong tiếng Anh.
  2. Từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ (phụ âm) ... nhiều hơn bất kỳ chữ cái nào trong bảng chữ cái
  3. ... là câu hoàn thiện ngắn nhất trong tiếng Anh
  4. Từ tiếng Anh dài nhất có 45 chữ cái là...
  5. ... là từ duy nhất chứa 5 nguyên âm
Từ khóa: ngoại ngữ

1. U (i don't know why, just guess) :))

2. May be... N?

3. I am. I do.

4. pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (just Google for it)

5. There are a lot. 

Trả lời

1. U (i don't know why, just guess) :))

2. May be... N?

3. I am. I do.

4. pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (just Google for it)

5. There are a lot. 

  1. A
  2. R, I guess
  3. I am
  4. "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis" (một loại bệnh phổi do hít phải tro bụi)
  5. There so many words that contain all five vowels -> uncomplimentary, education, Cauliflower, automobile, regulation, ...