Có thể tạo ra động cơ vĩnh cửu hay không?

  1. Khoa học

Mọi người cho em hỏi có thể tạo ra động cơ vĩnh cửu với hiệu suất 100% không ạ. Và động cơ có hiệu suất cao nhất hiện tại là bao nhiêu

Từ khóa: 

động cơ

,

khoa học

* Động cơ là máy chuyển hóa 1 dạng năng lượng (thường là nhiệt hoặc điện) thành cơ năng.

* Hiệu suất của động cơ đó là phần trăm năng lượng đc chuyển hóa từ nhiệt/điện sang cơ năng. Động cơ điện có hiệu suất khá cao, cao nhất có thể khoảng 98%, có nghĩa cấp 100% năng lượng điện thì có 98% đc chuyển hóa thành năng lượng quay tương đương, 2% còn lại cho các hao phí khác, thường là nhiệt, làm nóng máy lên.

* Động cơ vĩnh cửu là động cơ không cần cấp (hoặc chỉ cấp 1 phần nhỏ lúc khởi động) năng lượng đầu vào và sau đó nó có thể tiếp tục chạy tạo ra cơ năng (sinh công). Nói dễ hiểu là 1 chiếc xe ko cần đổ xăng, cắm điện, chỉ bật lên là nó có thể chạy và có thể chở hàng.

* Vì động cơ này ko cần cấp năng lượng đầu vào nên nó ko chuyển hóa, nên ko thể dùng khái niệm hiệu suất ở trên để nói về động cơ này.

* Có thể tạo ra động cơ vĩnh cửu không? Như trên chúng ta thấy động cơ vĩnh cửu ko cần cấp năng lượng đầu vào nhưng vẫn có thể sinh công. Điều này vi phạm định luật Bảo toàn năng lượng: "năng lượng ko tự sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Lưu ý: khối lượng cũng là năng lượng (theo công thức E=mc^2) nên định luật này luôn đúng. Do đó, việc tạo ra động cơ vĩnh cửu là không thể. Nó giống như (1 ví dụ đơn thuần) việc bạn ko làm việc, ko vay mượn, ko ai cho, ko nhặt đc của rơi,... nói chung ko có bất cứ nguồn thu nào cả, tiền túi cũng không nốt, nhưng lại vẫn tích góp đc tiền mua nhà vậy.

Trả lời

* Động cơ là máy chuyển hóa 1 dạng năng lượng (thường là nhiệt hoặc điện) thành cơ năng.

* Hiệu suất của động cơ đó là phần trăm năng lượng đc chuyển hóa từ nhiệt/điện sang cơ năng. Động cơ điện có hiệu suất khá cao, cao nhất có thể khoảng 98%, có nghĩa cấp 100% năng lượng điện thì có 98% đc chuyển hóa thành năng lượng quay tương đương, 2% còn lại cho các hao phí khác, thường là nhiệt, làm nóng máy lên.

* Động cơ vĩnh cửu là động cơ không cần cấp (hoặc chỉ cấp 1 phần nhỏ lúc khởi động) năng lượng đầu vào và sau đó nó có thể tiếp tục chạy tạo ra cơ năng (sinh công). Nói dễ hiểu là 1 chiếc xe ko cần đổ xăng, cắm điện, chỉ bật lên là nó có thể chạy và có thể chở hàng.

* Vì động cơ này ko cần cấp năng lượng đầu vào nên nó ko chuyển hóa, nên ko thể dùng khái niệm hiệu suất ở trên để nói về động cơ này.

* Có thể tạo ra động cơ vĩnh cửu không? Như trên chúng ta thấy động cơ vĩnh cửu ko cần cấp năng lượng đầu vào nhưng vẫn có thể sinh công. Điều này vi phạm định luật Bảo toàn năng lượng: "năng lượng ko tự sinh ra hay mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác". Lưu ý: khối lượng cũng là năng lượng (theo công thức E=mc^2) nên định luật này luôn đúng. Do đó, việc tạo ra động cơ vĩnh cửu là không thể. Nó giống như (1 ví dụ đơn thuần) việc bạn ko làm việc, ko vay mượn, ko ai cho, ko nhặt đc của rơi,... nói chung ko có bất cứ nguồn thu nào cả, tiền túi cũng không nốt, nhưng lại vẫn tích góp đc tiền mua nhà vậy.