Thuyết âm mưu về vụ đặt chân lên mặt trăng của người Mỹ?

  1. Khoa học

  2. Lịch sử

Mọi người đều biết là người Mỹ đã đặt chân lên mặt trăng năm 1969. Tuy nhiên có rất nhiều bằng chứng chống lại sự kiện này và cho rằng đó chỉ là sản phẩm của Hollywood mọi người nghĩ sao ??

Từ khóa: 

mặt trăng

,

vũ trụ

,

khoa học

,

lịch sử