Có tiền liệu có thể tạo ra thành công hay không....?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào định nghĩa "như thế nào là thành công?".

Nếu một người coi "có nhiều tiền là thành công", thì tất nhiên câu hỏi của bạn là đúng từ chính định nghĩa.

Nếu một người coi "được nể trọng của cộng đồng là thành công", thì tất nhiên câu hỏi của bạn là sai, bởi vì có tiền hay không cũng chẳng quan trọng, vẫn là sai từ chính định nghĩa.

Nếu bạn nghĩ tới câu hỏi này do một cuộc tranh luận với một người khác, mình khuyên bạn hãy bình tĩnh thảo luận với họ về cái định nghĩa trước. Sau khi thảo luận xong rồi mới có thể tranh luận được, còn không thì chẳng bao giờ có được câu trả lời đâu.

Tất nhiên, nếu người kia là người yêu hay bạn đời của bạn, thì người ta luôn đúng, cấm cãi...

Trả lời

Câu trả lời sẽ còn phụ thuộc vào định nghĩa "như thế nào là thành công?".

Nếu một người coi "có nhiều tiền là thành công", thì tất nhiên câu hỏi của bạn là đúng từ chính định nghĩa.

Nếu một người coi "được nể trọng của cộng đồng là thành công", thì tất nhiên câu hỏi của bạn là sai, bởi vì có tiền hay không cũng chẳng quan trọng, vẫn là sai từ chính định nghĩa.

Nếu bạn nghĩ tới câu hỏi này do một cuộc tranh luận với một người khác, mình khuyên bạn hãy bình tĩnh thảo luận với họ về cái định nghĩa trước. Sau khi thảo luận xong rồi mới có thể tranh luận được, còn không thì chẳng bao giờ có được câu trả lời đâu.

Tất nhiên, nếu người kia là người yêu hay bạn đời của bạn, thì người ta luôn đúng, cấm cãi...

Có tiền chưa chắc đã thành công, không có tiền chưa chắc đã thất bại. Nhưng nói gì đi nữa có tiền là có nhiều cơ hội, mà có cơ hội thì mới phát triển bản thân và thăng tiến được. Ví dụ bạn yêu thích mỹ thuật, đam mê vẽ vời. Bạn phải có tài chính mới có thể đi học, mua đồ dùng thiết bị,...rất nhiều thứ khác nữa. Tiền k trực tiếp khiến cho bạn thành công nhưng nó gián tiếp mọi thành công của con người.

Có bạn nhé! Tiền có thể giúp bạn có cơ hội nhiều hơn, giúp bạn có khả năng nắm bắt thời cơ hơn! và khả năng thanh công cao hơn khi bạn không có tiền. Túm lại, Có tiền luôn tốt^^:)).