Con cua 8 cẳng 2 càng, trông oai nghiêm như vậy thế mà vì sao lại dễ dàng chịu để con ếch đồng nuốt chửng?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đúng như vậy đấy. Các nhà khoa học vẫn chưa rõ khi xuất hiện trước mặt một con ếch tự nhiên vì sao con cua lại co rúm hết cẳng lại và thế là con ếch há thật to hàm ra, nuốt chửng ngay vào bụng (!)
Trả lời
Đúng như vậy đấy. Các nhà khoa học vẫn chưa rõ khi xuất hiện trước mặt một con ếch tự nhiên vì sao con cua lại co rúm hết cẳng lại và thế là con ếch há thật to hàm ra, nuốt chửng ngay vào bụng (!)