Con gà và quả trứng và câu trả lời chính xác nhất.

  1. Tâm linh

  2. Triết học

  3. Tư duy

Đây là một câu hỏi kinh điển, tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc. Một số kết quả như sau:

  • Các nhà khoa học: Cho rằng con gà có trước, trứng có sau.
  • Triết học: Con gà và quả thứng là tính hai mặt, không trước, không sau.
  • Một số nhóm người khác: Quả trứng có trước. 

Theo mình, mỗi kết quả trên là một sự hiểu biết ở một khía cạch nào đó của vấn đề (kiểu như nhìn vào 1 mặt của chiếc hộp lập phương), mà không đi đến tận cùng của vấn đề (nhìn vào tất cả các mặt của hộp lập phương), gọi là sự hợp nhất.

https://cdn.noron.vn/2023/07/29/header-background-1690603053.webp

Vậy sự hợp nhất ở đây là gì? Đó chính là đứng ở 1 góc độ cao hơn, tầm nhìn cao hơn nữa để thấy được rằng, con gà và quả trứng chỉ là một mặt thể hiện (quan sát, nhìn thấy được) của sự hợp nhất. Sự hợp nhất ở đây chính là trạng thái mà con gà-quả trứng cùng tồn tại đồng thời (giống như trạng thái lượng tử máy tính).

Theo khoa học tâm linh (siêu khoa học), con gà và quả trứng là kết quả của những thử nghiệm và bản thiết kế ADN do "những đấng sáng tạo" tạo nên. Còn đấng sáng tạo là ai thì bạn cần lại tiếp tục nghĩ vượt xa hơn đến sự hợp nhất của các đấng sáng tạo.

Ở thế giới 3D vật chất này, còn gọi là thế giới nhị nguyên, nơi mọi thứ đều có tính hai mặt, như ánh sáng và bóng tối, tốt và xấu,.... thì sẽ không thể tìm thấy bất cứ câu trả lời hợp lý nào cho vấn đề "cái gì có trước, cái gì có sau". Mà cần nâng tầm suy nghĩ, vượt qua sự quan sát (think out box). Làm được điều này, sẽ trả lời được vô số câu hỏi ngớ ngẩn khác.

Từ khóa: 

tâm linh

,

triết học

,

tư duy

Câu hỏi này chủ yếu đề rèn khả năng lập luận là chính. Nó không có ý nghĩa lắm trong khoa học và triết học.

Vì vậy mình cũng góp vui thế này:

Để công nhận một quả trứng là trứng gà, thì quả trứng đó phải trải qua quá trình chứng minh nó là một quả trứng gà. Ví dụ như nó phải nở thành 1 con gà hoàn chỉnh. Cũng có thể nó phải chờ xem con gà đó có thành công đẻ ra được quả trứng y như quả trứng đã nở ra nó hay không. Và con gà cũng vậy, nó cũng phải chứng minh tương tự. Vì thế tại 1 thời điểm mà 1 trong 2 chứng minh được thì cái còn lại cũng sẽ được chứng minh. Vì vậy trứng gà và con gà có cùng một lúc.

Hoặc để lập luận rằng quả trứng có trước, thì có thể nói mọi con gà đều nở ra từ quả trứng nào đó luôn có vẻ thuyết phục hơn mọi quả trứng đều được đẻ từ con gà. Cũng có thể nói, các loài khác đã đẻ được trứng trước cả khi có con gà trên đời này.

Hoặc để nói con gà có trước, thì phải lập luận khác đi nữa. Ví dụ, bất luận quả trứng có thể nở thành con gì thì ta đều gọi tên quả trứng theo cái con đã đẻ ra nó. Giả sử, quả trứng đó được đẻ ra từ con vịt thì ta gọi là trứng vịt. Tuyệt đối không có chuyện gọi nó là trứng gà khi chưa có con gà được. Vì vậy gà có trước.

Về cái mà bạn trên nói là có cùng lúc theo cách lập luận về sự hợp nhất rồi các chiều không gian cao hơn, rồi lượng tử này nọ. Thì bạn vô tình thừa nhận thế giới này là nhị nguyên rồi.

Đối với trường phái nhất nguyên luận thì vẫn giải thích được vũ trụ. Ví dụ nhị nguyên cho rằng có tốt và xấu là đối nghịch nhau. Thì nhất nguyên luận lại cho rằng chỉ có cái tốt, cái xấu chẳng qua là sự thiếu vắng của cái tốt. Hoặc như bóng tối và ánh sáng vậy, bóng tối chẳng qua là sự thiếu vắng của ánh sáng mà thôi.

Trả lời

Câu hỏi này chủ yếu đề rèn khả năng lập luận là chính. Nó không có ý nghĩa lắm trong khoa học và triết học.

Vì vậy mình cũng góp vui thế này:

Để công nhận một quả trứng là trứng gà, thì quả trứng đó phải trải qua quá trình chứng minh nó là một quả trứng gà. Ví dụ như nó phải nở thành 1 con gà hoàn chỉnh. Cũng có thể nó phải chờ xem con gà đó có thành công đẻ ra được quả trứng y như quả trứng đã nở ra nó hay không. Và con gà cũng vậy, nó cũng phải chứng minh tương tự. Vì thế tại 1 thời điểm mà 1 trong 2 chứng minh được thì cái còn lại cũng sẽ được chứng minh. Vì vậy trứng gà và con gà có cùng một lúc.

Hoặc để lập luận rằng quả trứng có trước, thì có thể nói mọi con gà đều nở ra từ quả trứng nào đó luôn có vẻ thuyết phục hơn mọi quả trứng đều được đẻ từ con gà. Cũng có thể nói, các loài khác đã đẻ được trứng trước cả khi có con gà trên đời này.

Hoặc để nói con gà có trước, thì phải lập luận khác đi nữa. Ví dụ, bất luận quả trứng có thể nở thành con gì thì ta đều gọi tên quả trứng theo cái con đã đẻ ra nó. Giả sử, quả trứng đó được đẻ ra từ con vịt thì ta gọi là trứng vịt. Tuyệt đối không có chuyện gọi nó là trứng gà khi chưa có con gà được. Vì vậy gà có trước.

Về cái mà bạn trên nói là có cùng lúc theo cách lập luận về sự hợp nhất rồi các chiều không gian cao hơn, rồi lượng tử này nọ. Thì bạn vô tình thừa nhận thế giới này là nhị nguyên rồi.

Đối với trường phái nhất nguyên luận thì vẫn giải thích được vũ trụ. Ví dụ nhị nguyên cho rằng có tốt và xấu là đối nghịch nhau. Thì nhất nguyên luận lại cho rằng chỉ có cái tốt, cái xấu chẳng qua là sự thiếu vắng của cái tốt. Hoặc như bóng tối và ánh sáng vậy, bóng tối chẳng qua là sự thiếu vắng của ánh sáng mà thôi.

Đọc một hồi cảm giác khá khó hiểu. Cảm giác như nhét cho một câu hỏi những cái mà nó không có và cũng không muốn có. Tôi theo phái gà có trước. Còn cái trạng thái lượng tử không thể dùng trong trường hợp này vì nó chỉ đúng trong lượng tử thôi. Theo ý của bạn luôn phải có hợp nhất, còn theo ý của tôi không nhất thiết phải hợp nhất, mỗi thứ tồn tại phân biệt có lý do, không cần hợp nhất làm gì.

Hehe, mình cũng thường dùng cách phá bỏ nhị nguyên để tư duy.