Con người có khả năng cải tạo sao Hỏa để phù hợp với sự sống không nhỉ?

  1. Khoa học

Theo mình thấy nếu muốn di cư thì sao hỏa chính là địa điểm hợp lý nhất cho loài người lúc này. Nhưng chúng ta có khả năng cải tạo hành tinh này không nhỉ

Từ khóa: 

sao hỏa

,

hành tinh mới

,

khoa học

Cải tạo thì đc, nhưng biến sao Hỏa thành 1 Trái Đất V2.0 thì có lẽ khó hay hầu như không. Vì cái quan trọng nhất của 1 hành tinh là phải có khí quyển với độ đậm đặc tương đối để có thể giữ được nhiệt lượng từ Mặt Trời (với 1 khí quyển nhân tạo được giữ bằng 1 lồng kính thì quy mô quá nhỏ, phải có 1 khí quyển như Trái Đất mới có thể có hành tinh như Trái Đất). Khí quyển trên sao Hỏa thì khó có thể như trên Trái Đất vì sao Hỏa thiếu 1 số yếu tố.

- Trọng lực nhỏ, do khối lượng sao Hỏa nhỏ hơn Trái Đất, nên khó giữ đc khí quyển có áp suất đủ cao, áp suất quá thấp các chất lỏng sẽ dễ bay hơi hơn, áp suất thấp có nghĩa độ đậm đặc thấp sẽ khó giữ được nhiệt lượng, do đó biên độ nhiệt trên Sao Hỏa khá lớn và nhiệt độ trung bình quá thấp. Ngoài ra, trọng lực nhỏ sẽ khó giữ đc khí quyển ko bị thất thoát ra không gian liên hành tinh.

- Sao Hỏa đã mất từ quyển, do đó mặt đất và sinh vật sẽ ko đc bảo vệ bởi các tia vũ trụ và nhất là gió Mặt Trời. Ko chỉ ảnh hưởng đến bề mặt, gió Mặt Trời còn ko bị ngăn cản bởi từ quyển sẽ tương tác trực tiếp với tầng điện ly trong khí quyển và làm gia tăng sự thất thoát khí quyển.

Do đó, khoan nói đến việc có nước trên Sao Hỏa hay không thì để biến Sao Hỏa thành 1 Trái Đất nữa khi nó có trọng lực thấp và ko có từ quyển sẽ rất khó khăn nếu ko nói là hầu như ko thể với khả năng kỹ thuật hiện nay.

Trả lời

Cải tạo thì đc, nhưng biến sao Hỏa thành 1 Trái Đất V2.0 thì có lẽ khó hay hầu như không. Vì cái quan trọng nhất của 1 hành tinh là phải có khí quyển với độ đậm đặc tương đối để có thể giữ được nhiệt lượng từ Mặt Trời (với 1 khí quyển nhân tạo được giữ bằng 1 lồng kính thì quy mô quá nhỏ, phải có 1 khí quyển như Trái Đất mới có thể có hành tinh như Trái Đất). Khí quyển trên sao Hỏa thì khó có thể như trên Trái Đất vì sao Hỏa thiếu 1 số yếu tố.

- Trọng lực nhỏ, do khối lượng sao Hỏa nhỏ hơn Trái Đất, nên khó giữ đc khí quyển có áp suất đủ cao, áp suất quá thấp các chất lỏng sẽ dễ bay hơi hơn, áp suất thấp có nghĩa độ đậm đặc thấp sẽ khó giữ được nhiệt lượng, do đó biên độ nhiệt trên Sao Hỏa khá lớn và nhiệt độ trung bình quá thấp. Ngoài ra, trọng lực nhỏ sẽ khó giữ đc khí quyển ko bị thất thoát ra không gian liên hành tinh.

- Sao Hỏa đã mất từ quyển, do đó mặt đất và sinh vật sẽ ko đc bảo vệ bởi các tia vũ trụ và nhất là gió Mặt Trời. Ko chỉ ảnh hưởng đến bề mặt, gió Mặt Trời còn ko bị ngăn cản bởi từ quyển sẽ tương tác trực tiếp với tầng điện ly trong khí quyển và làm gia tăng sự thất thoát khí quyển.

Do đó, khoan nói đến việc có nước trên Sao Hỏa hay không thì để biến Sao Hỏa thành 1 Trái Đất nữa khi nó có trọng lực thấp và ko có từ quyển sẽ rất khó khăn nếu ko nói là hầu như ko thể với khả năng kỹ thuật hiện nay.

Có thể là tương lai xa