Tại sao các vụ UFO xuất hiện trong lịch sử toàn được ghi nhận ở Mỹ nhỉ?

  1. Lịch sử

Đa phần các báo cáo về UFO đều thấy là xuất hiện ở Mỹ không lẽ người ngoài hành tinh chỉ biết tiếng Anh thôi à ?

Từ khóa: 

lịch sử

Ở Mẽo hay có cái trò là khi 1 đảng cầm quyền nào đó mất quyền, 1 số nghị sĩ của nó sẽ đi rêu rao các vấn đề của đảng thắng cử, có thể của tổng thống đương nhiệm, có thể của cựu tổng thống của đảng cầm quyền, từ đó hay có mấy cái tiết lộ hồ sơ mật các kiểu con đà điểu trong đó có UFO, chứ thật ra ở Ngố vs đức cũng đều có các kèo nhưng mật độ thì thưa thớt như dân số Nga ở vùng Bắc Á

Trả lời

Ở Mẽo hay có cái trò là khi 1 đảng cầm quyền nào đó mất quyền, 1 số nghị sĩ của nó sẽ đi rêu rao các vấn đề của đảng thắng cử, có thể của tổng thống đương nhiệm, có thể của cựu tổng thống của đảng cầm quyền, từ đó hay có mấy cái tiết lộ hồ sơ mật các kiểu con đà điểu trong đó có UFO, chứ thật ra ở Ngố vs đức cũng đều có các kèo nhưng mật độ thì thưa thớt như dân số Nga ở vùng Bắc Á