Nếu không có ngôn ngữ, chữ viết và cũng không được sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ kí hiệu thì con người sẽ làm cách nào để giao tiếp với nhau?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

giao tiếp

,

ngôn ngữ

,

chữ viết

,

ngôn ngữ kí hiệu

,

văn hóa

Bằng sóng âm thanh, sóng não??

Trả lời

Bằng sóng âm thanh, sóng não??

Chắc là bằng niềm tin...

Vì thính giác, thị giác, xúc giác bạn ko cho dùng, chỉ còn khứu giác và vị giác, mà 2 cái này thì con người ko đc nhạy cho lắm. Nên con người chắc chỉ có thể dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với nhau thôi :D