Quân thập tự chinh vs quân đội của Thành Cát Tư Hãn?

  1. Lịch sử

Cả hai đội quân này đều rất nổi tiếng về sức mạnh rồi. Cho em hỏi là không biết nếu đụng độ khả năng thắng của hai bên thế nào nhỉ ?

Từ khóa: 

quân đội

,

so sánh

,

lịch sử

Thập tự chinh thua chắc. Thập tự chinh nổi tiếng là do các cuộc viễn chinh vì đạo của họ. Chứ không phải vì binh hùng tướng mạnh.
Thực tế quân thập tự trừ một số ít là quý tộc, lính đánh thuê. Còn lại chủ yếu là hạng cùng đình, đi thập tự vì mong đổi đời.
Bản thân chính quyền châu Âu cũng không quá hào hứng tham gia các cuộc thập tự. Họ tiến hành thập tự vì bảo vệ đất thánh, một khi đất thánh được an toàn thì tự dưng quân thập tự sẽ không cần duy trì nữa.
Nên trừ khi Mông Cổ đánh thẳng vào Đất thánh, còn không thì khó mà các nước Tây Âu tập hợp một đạo quân thập tự đủ mạnh để đi solo.
Với cả thực tế khi MC tiến vào đông âu và trung đông, họ cũng đã đụng độ với một vài đơn vị hiệp sĩ thuộc các dòng nổi tiếng. Tuy đây không phải là lực lượng mạnh nhất của các nước tây Âu, nhưng cũng có thể coi là mạnh (so với quân thập tự) và sự thực là những đạo quân này toàn thua 🐧
Trả lời
Thập tự chinh thua chắc. Thập tự chinh nổi tiếng là do các cuộc viễn chinh vì đạo của họ. Chứ không phải vì binh hùng tướng mạnh.
Thực tế quân thập tự trừ một số ít là quý tộc, lính đánh thuê. Còn lại chủ yếu là hạng cùng đình, đi thập tự vì mong đổi đời.
Bản thân chính quyền châu Âu cũng không quá hào hứng tham gia các cuộc thập tự. Họ tiến hành thập tự vì bảo vệ đất thánh, một khi đất thánh được an toàn thì tự dưng quân thập tự sẽ không cần duy trì nữa.
Nên trừ khi Mông Cổ đánh thẳng vào Đất thánh, còn không thì khó mà các nước Tây Âu tập hợp một đạo quân thập tự đủ mạnh để đi solo.
Với cả thực tế khi MC tiến vào đông âu và trung đông, họ cũng đã đụng độ với một vài đơn vị hiệp sĩ thuộc các dòng nổi tiếng. Tuy đây không phải là lực lượng mạnh nhất của các nước tây Âu, nhưng cũng có thể coi là mạnh (so với quân thập tự) và sự thực là những đạo quân này toàn thua 🐧