Bạn yêu thích loài động vật nào nhất?

  1. Khoa học

Cá nhân mình thì mình thấy thích mấy bé thỏ nâu, nhưng mà thỏ nâu ở hành tinh Nga. Không hiểu mấy anh Ivan nghĩ gì mà suốt ngày cho bọn chặn đường này đồ ăn. Mà tụi nó chặn xe trấn lột đồ ăn cũng cute v

Từ khóa: 

động vật

,

khoa học

Mình thích sư tử tại nhìn nó dũng mãnh và vì cung hoàng đạo của mình là sư tử :)))

https://cdn.noron.vn/2021/07/26/a0d163907d1cc830e814bc0446fc730b-1627285284.jpg
Trả lời

Mình thích sư tử tại nhìn nó dũng mãnh và vì cung hoàng đạo của mình là sư tử :)))

https://cdn.noron.vn/2021/07/26/a0d163907d1cc830e814bc0446fc730b-1627285284.jpg