Trong các biến chủng của Covid 19 thì biến chủng nào nguy hiểm nhất?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Covid 19 hiện tại đã có rất nhiều biến chủng khác nhau rồi. Không biết loại nào là nguy hiểm nhất vậy nhỉ. Bây giờ mỗi ngày mấy nghìn ca nhiễm rồi sợ quá

Từ khóa: 

covid

,

biến chủng

,

tư vấn sức khỏe covid-19