Confetti Việt Nam?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Mình mới tham gia chương trình Gameshow trên F.b. Giải thưởng của chương trình này là rất lớn. Có bạn nào đã trúng thưởng của Confetti Việt Nam chưa?

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Ctr đó khó. Mình chơi cao nhất đc 7/10. Hic
Trả lời
Ctr đó khó. Mình chơi cao nhất đc 7/10. Hic
Rồi ạ, một lần 0,66$ và hai lần hụt câu 10 😂😂😂