Công cụ nào hỗ trợ vẽ Sơ đồ tư duy?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

sơ đồ tư duy

,

kỹ năng mềm

Mindmap, mindmester- mình đã dùng 2 tool này.

Trả lời

Mindmap, mindmester- mình đã dùng 2 tool này.