1. Giáo dục

Việc giáo dục giới tính ở Việt Nam đang như thế nào?

Năm lớp 9, trường có tổ chức 1 buổi ngoại khóa về giáo dục giới tính rồi khoảng vài năm sau đến khi mình thật sự tò mò thì mới lên GG tab ẩn danh để tìm kiếm thông tin.

Giờ không biết hiện tại việc giáo dục giới tính có được bổ sung và giảng dạy chính thức chưa hay nó đang như thế nào rồi?

Từ khóa: giáo dục giới tính, Giáo dục

Trường học ở Việt Nam còn “ngại dạy” giáo dục giới tính?

Hiện nay, do chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt hơn nên thể chất của trẻ phát triển, kéo theo độ tuổi dậy thì đến sớm nên nảy sinh nhu cầu về tình cảm, muốn tìm hiểu người khác giới nhiều hơn!

Trả lời

Trường học ở Việt Nam còn “ngại dạy” giáo dục giới tính?

Hiện nay, do chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt hơn nên thể chất của trẻ phát triển, kéo theo độ tuổi dậy thì đến sớm nên nảy sinh nhu cầu về tình cảm, muốn tìm hiểu người khác giới nhiều hơn!