1. Kỹ năng mềm

CV khác gì với resume Ở Việt Nam các công ty yêu cầu CV hay resume?

Từ khóa: career, cv, resume, Kỹ năng mềm
Resume is better interesting than Curriculum Vitae(CV)

Trả lời

Resume is better interesting than Curriculum Vitae(CV)

Về cơ bản, CV và Resume đều là bản lý lịch, tóm tắt về bản thân bạn: quá trình học tập, làm việc tuy nhiên chúng vẫn có những điểm khác nhau. Nếu CV liệt kê đầy đủ thông tin của bạn thì Resume là tập trung vào các kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp.

CV thường sẽ có khuôn mẫu nhất định, còn với Resume chúng sẽ mang dấu ấn cá nhân của bạn nhiều hơn. Ngoài ra, khi sử dụng Resume bạn sẽ không phải kèm theo thư xin việc như khi bạn sử dụng CV. Bạn sẽ bắt gặp khái niệm Resume khi xin việc ở các công ty nước ngoài và với các công ty Việt Nam thường yêu cầu bạn CV.

CV ngắn và cô đọng hơn resume. CV Nên để trong 1 trang chỉ liệt kê những nội dung liên quan tới công việc apply. Với resume bạn có thể ghi dài hơn, liệt kê tất cả các kinh nghiệm, giải thưởng, chứng chỉ bạn có. Hiện các công ty thường yêu cầu CV là chính.