1. Du học

Nên du học hay học trong nước?

Nhiều bạn học sinh hiện nay đang có xu hướng du học từ rất sớm, từ cấp 3 đã đi du học rồi. Nhưng cũng có nhiều bạn chọn du học sau khi hoàn thành cấp 3.
Nhưng nếu bạn không có học bổng, chỉ có người thân hoặc vài người bạn ở nước ngoài, liệu du học có phải là lựa chọn sáng suốt?

Từ khóa: du học
Du học vì du học cho mình cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, giao lưu với nền văn minh hiện đại hơn, tiếp xúc với đa dạng văn hoá chủng tộc. Trong nước thì ta chỉ có thể nhìn được cáo nhìn thực mảng nào đó ở trong nước thôi. Du học ngoài nước sẽ rèn cho ta tính tự lập, học hỏi ở cách sống người nước khác như thế nào

Trả lời

Du học vì du học cho mình cơ hội để trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, giao lưu với nền văn minh hiện đại hơn, tiếp xúc với đa dạng văn hoá chủng tộc. Trong nước thì ta chỉ có thể nhìn được cáo nhìn thực mảng nào đó ở trong nước thôi. Du học ngoài nước sẽ rèn cho ta tính tự lập, học hỏi ở cách sống người nước khác như thế nào