Muốn trở thành thành một Business Analyst cần học những gì và bắt đầu từ đâu?

  1. Marketing

  2. Công nghệ thông tin

  3. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

công nghệ

,

marketing

,

công nghệ thông tin

,

hướng nghiệp