Đã ai đọc sách của Eckhart Tolle chưa mình xin cảm nhận?

Thấy Noron sắp có sự kiện về cuốn sách của nhân vật này nên mình muốn tìm hiểu thêm.

Cuốn sách "Đi vào thực tại" với "Sức mạnh của hiện tại" có nội dung chính là gì nhỉ?

Từ khóa: Sách

Nên đọc quyển Sức Mạnh Của Hiện Tại, đọc xong sẽ không còn lo lắng hôm qua hay ngày mai vô ích nữa mà sẽ bình an để tận hưởng mọi khoảnh khắc cuộc sống. Mình thích chương "Cơ thể năng lượng bên trong bạn nhất". Mùa dịch ở nhà nhiều thường hay đọc lại cuốn này và cảm giác tích cực hơn hẳn.

Trả lời

Nên đọc quyển Sức Mạnh Của Hiện Tại, đọc xong sẽ không còn lo lắng hôm qua hay ngày mai vô ích nữa mà sẽ bình an để tận hưởng mọi khoảnh khắc cuộc sống. Mình thích chương "Cơ thể năng lượng bên trong bạn nhất". Mùa dịch ở nhà nhiều thường hay đọc lại cuốn này và cảm giác tích cực hơn hẳn.